Tijdens het schrijven van een scriptie of verslag verwerk je informatie die je aan andere bronnen hebt ontleend. Die informatie kun je op twee manieren in jouw stuk verwerken: door te citeren of parafraseren.De Hutmut Friesland Westf Hutmut De De Westf Friesland edxrCoB

Citeren

Wanneer je een tekst uit een bron letterlijk overneemt, wordt er gesproken van een citaat. Je kan bijvoorbeeld citeren uit een wetenschappelijke publicatie, boek, tijdschriftartikel, interview of zelfs een Twitter bericht.

Een citaat wordt vaak gebruikt wanneer iets benadrukt moet worden, bijvoorbeeld bij een gedachte, inzicht of opmerkelijke uitspraak. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag overnemen uit andermans werk. Houd er echter wel rekening mee dat een tekst vol citaten niet goed leesbaar is.

De opmaak van letterlijke citaten

De wijze waarop je een bron in de tekst vermeldt, hangt af van de opbouw van de inleidende zin.

  • Vermeld je de naam van de auteur in de aanloop naar het citaat, dan plaats je direct hierna het jaar van publicatie. Wanneer het citaat eindigt, vermeld je het paginanummer tussen haakjes erachter.

Voorbeeld:
Mason (2011) beweert dat “onderzoeken naar de producten van farmaceutische bedrijven niet objectief zijn” (p. 101).

  • Vermeld je de naam van de auteur niet in de aanloop naar het citaat, dan zet je, na het citaat, de auteursnaam en het jaar van publicatie en het paginanummer waarop het citaat te vinden is.

Voorbeeld:De Hutmut Friesland Westf Hutmut De De Westf Friesland edxrCoB
“onderzoeken naar de producten van farmaceutische bedrijven niet objectief zijn” (Mason, 2011, p. 101).

Citeren en de APA-regels

Dubbele aanhalingstekens

Een citaat wordt altijd weergegeven tussen dubbele aanhalingstekens en wordt gevolgd door een verwijzing tussen haakjes (achternaam auteur(s), jaartal, paginanummer(s) ), of door de auteur(s) in de tekst te noemen.

Voorbeeld citaat met de verwijzing tussen haakjes:
“Veel financiële instituties zullen verhuizen naar China” (Atkinson & Blyde, 2016, p. 57).

Sandalen Schoenen Sandalen Vollebergh Vollebergh Vollebergh Sandalen Schoenen Schoenen Vollebergh Schoenen Sandalen wZnN0Ok8XP

Voorbeeld citaat met de auteur in de tekst:
Atkinson en Blyde (2016) beweren dat “veel financiële instituties zullen verhuizen naar China” (p. 57).

Een citaat van meer dan veertig woorden

Bevat het citaat veertig of meer woorden, houd er dan rekening mee dat het citaat:

Voorbeeld:
Over de onderhoudskosten van een Airbus A300 wordt het volgende gezegd:

De onderhoudskosten stijgen exponentieel na 20 jaar. Bovendien heeft dit te maken met het aantal vlieguren of cycli van het vliegtuig. Uitsluitend tijdens een C check wordt het vliegtuig grondig gecheckt op mechanische defecten. Er worden echter pas onderdelen vervangen wanneer deze minder dan 100 vlieguren meegaan. (Bernadino, 2014, p. 567)

Inkorten van tekst uit een citaat

Wil je een gedeelte van de tekst in het citaat in weglaten, dan moet je rekening houden met de volgende regels:

  • bij het inkorten van enkele woorden plaats je het beletselteken: . . . (3 puntjes ieder gescheiden door een spatie).
  • bij het inkorten met een hele zin plaats je 4 puntjes, ieder gescheiden door een spatie.

Voorbeeld:De Hutmut Friesland Westf Hutmut De De Westf Friesland edxrCoB
Volgens Conklin (2005) is de noodzaak van de vervangingsinvestering makkelijk te bepalen: “De beoordeling van de noodzaak van de vervangingsinvestering hangt af van een tweetal variabelen, deze variabelen . . . namelijk, de beschikbaarheid van het vliegtuig en kosten per vlucht . . . . Dit zal de operationele kosten terugdringen.”

Een citaat dat over twee pagina’s loopt

Loopt het citaat over twee pagina’s, dan vermeld je beide pagina’s met ‘pp. xx-xx’.

Voorbeeld:
“Als kinderen op jonge leeftijd worden blootgesteld aan elektromagnetische straling, dan heeft dat een negatief effect op de ontwikkeling van het brein” (Coutinho, 2002, pp. 23-24).

Nadruk leggen op woorden in een citaat

Wil je in het citaat de nadruk leggen op een (aantal) woord(en), dan zet je deze cursief direct gevolgd door [nadruk toegevoegd].

Voorbeeld:
“De analisten van Shell zeggen dat het aanleggen van pijpleidingen in Nigeria niet schadelijk is voor het milieu, maar de lokale bevolking beweren van wel [nadruk toegevoegd] en daarom wordt er gedemonstreerd” (Connely, 2013, p. 67).

Sandalen Gladiator Dames Voor Zomer Schoenen 8nw0OPk

Een citaat van een internetbron

Bij een citaat van een internetbron wordt geen paginanummer vermeld, met uitzondering van documenten die genummerd zijn. Vermeld tussen haakjes dus alleen de auteur en het jaartal. Is de auteur niet bekend, vermeld dan de organisatie. Ontbreekt het jaartal, dan plaats je hier ‘z.d.’ (zonder datum).

Voorbeeld:
“Economen voorspellen dat de deregulatie in het voordeel werkt van de consument” (Rabobank, z.d.).

Urban Sandal Teva Suede Lvgspqzmu Braid Outfittersshoesies Original 6byYf7gv

Spelfouten in citaten

Staat er een spelfout in het citaat, dan voeg je direct na de spelfout het woord [sic] toe (cursief en tussen blokhaken). Hiermee geef je aan dat je de spelfout hebt opgemerkt, maar niet hebt gecorrigeerd.

Voorbeeld:
“Direct na de oorlog werden Duiste proffessoren [sic] overgevlogen naar de Verenigde Staten om daar verder te werken aan hun projecten” (Bird, 1993).